lördag 17 mars 2012

Augustenbad En sommar


Här kommer en annan bok som jag kan rekommendera.
Riktigt underhållande.
Skriven av Anneli Jordal

"Till den välrenommerade kurorten med dess hälsobringande vatten anländer huvudpersonen Andreas, dittvingad av sin hustru och dennas familj, för att bli av med sitt alkoholberoende.
Mot en skenbart idyllisk sommarbakgrund, komplett med frodig grönska och högsommarvärme, utspelar sig så ett tragiskt drama i det lilla formatet, som kretsar kring
 klasstillhörighet, självbedrägeri och svek".

Andreas syn på gymnastik för kroppen lyder som nedan

"Den enda träning en modern man behöver är handrörelsen när gåspenna gör piruetter
på pappersarken, benen som sträcks vid flanerandet mellan kaféerna i Kungsträdgården och turen förbi Jakobs kyrka till Rydbergs bar. Och framför allt ansiktsgymnastiken
under kyssakten på den älskades mun...och det härliga
som kunde följa därpå".


 Alla som kom till Augustenbad samtidigt fotograferades i grupp
Ett foto från den tidsepoken.
Man ska läsa boken med den bilden
på nätthinnan. Det gjorde jag

Ja det var allt från mitt lilla universum
för den här gången