måndag 12 mars 2012

Vart är vi på väg...


Inga andra tycks vaka över oss


Kissblöjorna vägs.... Vart är vi på väg? Vad mer kan göras för att kränka våra äldre? Trodde allt var gjort och att någon reagerat ?

Jag känner stor ångest inför att kanske själv hamna där en dag. En dag när jag inte har något val. En dag när jag en dag har ett vaket ögonblick och inser var jag är och vad som händer. Hur mår jag då?

Jag känner skam över mänsklighetet. Hur kan de styrande bara låta allt fortgå? Hur många gånger har man inte utrett missförhållanden inom äldrevården?
Ja det var bara en liten undran
från mitt lilla universum